Toerisme en Handicap Provence

Het Keurmerk

Het keurmerk ‘Tourisme & Handicap’ garandeert de verstrekking van betrouwbare informatie met betrekking tot de toegankelijkheid van toeristische attracties en bedrijven voor andersvaliden. Er wordt rekening gehouden met vier groepen: slechthorenden, slechtzienden, lichamelijk  of geestelijk gehandicapten. De toeristische plaatsen en bedrijven die aan gestelde eisen voor een of meerdere  doelgroepen voldoen, zijn herkenbaar aan de bijbehorende iconen.

Meer over het label Tourisme & Handicap.